Advertisement

余慕蓁 (Timothy Yu) - Snapask
周勝馥 (Chow Shing-yuk) - Lalamove
湯曉鷗  (Tang Xiaoou) - 商湯科技
廖湯慧靄  (Rita Tong Liu) -  紀惠集團
龐寶林 - 東驥基金管理
馬榮成  (Ma Wing Shing) -  天下出版社 香港史上最高稿費漫畫家
陳永栽 (Lucio Tan) - LT Group 裕景興業,  菲律賓航空大王及菲港商會榮譽指導員
吳永康  (Ben Ng) - 碧瑤綠色
黃敏利 (Man Li Wong) - 敏華控股, 沙發大王
梁紹鴻  (Edwin Leong) - 大鴻輝集團
梁志天 (Steve Leung) - 现代簡約建築設計大師
楊聖武 (Danny Yeung) - 香港團購之父 / DNA測試 Prenetics
蘇汝成 (Francis So) - 香港搭棚大王
Heyman Poon Tak-chung - Homeless
黃建業 (Freddie Wong) - 美聯集團
鄧永鏘 (David Tang) - 中國傳統服裝店上海灘
陳展程, 陳展俊, 陳兆恩 - 9GAG
查良鏞 (Louis Cha) - 明報創辦人- 當代著名作家
古天樂 (Louis Koo) - 天下一电影
楊建文 林惠英伉儷 - 伯恩光学
王衛 - 順豐速運